gołdap info

Trwa nabór wniosków

[ad_1]

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu Działaj lokalnie 2019r. W jego ramach wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Trwa nabór wniosków

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z informuje, iż rozpoczął się nabór do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu Działaj lokalnie 2019r.
[ad_2]

Źródło wpisu

Similar Posts